دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین‏های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران
تاریخ شروع: سه شنبه 09 شهريور 1395
تاریخ پایان: چهارشنبه 10 شهريور 1395
مکان: مشهد – دانشگاه فردوسی
گروه بندی: کشاورزی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم و مرکز پژوهشی ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
تلفن تماس با دبیرخانه: 38804686
نمابر: 38807142
آدرس سایت: 10ncame.um.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
توان، ماشین، طراحی و ساخت
ضایعات و پسماند
انرژی
موتورهای درون سوز
مکانیزاسیون کشاورزی
ماشین های صنایع غذایی
فناوری پس از برداشت
منابع طبیعی و محیط زیست
توضیحات تکمیلی:

نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر محمد طبسی زاده
امکان ارسال مقاله: بلی