همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
تاریخ شروع: چهارشنبه 12 آبان 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 13 آبان 1395
مکان: بوشهر – دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: معماری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
تلفن تماس با دبیرخانه: 33557701 – 077 – 0903 653 0391
نمابر: 07519619555
آدرس سایت: conf.isc.gov.ir/nmgh95
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات: محورهای اصلی همایش:
محورهای اصلی عمران:
– مهندسی سازه، زلزله و بهسازی لرزه ای
– مهندسی عمران و توسعه پایدار
– مصالح ساختمانی
– مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی
– مهندسی ژئوتکنیک
– فناوری های نوین در ساختمان
– مرمت بافت ها و آثار تاریخی
محور های اصلی معماری:
– مطالعات معماری ایران
– فرهنگ، جامعه شناسی و روانشناسی در معماری و شهرسازی
– تکنولوژی های نوین معماری در افق های توسعه پایدار
– حکمت و معماری اسلامی
– معماری داخلی
– میراث فرهنگی، طبیعی و گردشگری
– خانه، مسکن و الگوهای سکونتی در ایران و جهان
– سبک ها و نظریه های نظزیه های معماری و شهرسازی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای دکتر سراجی
امکان ارسال مقاله: بلی