سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
تاریخ شروع: جمعه 25 تير 1395
تاریخ پایان: جمعه 25 تير 1395
مکان: قائمشهر – سالن گردهمایی و اجتماعات میزبان
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال با حمایت دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران
تلفن تماس با دبیرخانه: 4 – 01135330773
نمابر: 01135330774
آدرس سایت: Cnf.toroudshomal.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مدیریت کاربردی با رویکرد ملی:
– مدیریت منابع انسانی کاربردی
– مدیریت مالی کاربردی
– مدیریت دانش کاربردی
– مدیریت ریسک کاربردی
– مدیریت استراتژیک کاربردی
– مدیریت تولید کاربردی
– مدیریت صنعتی کاربردی
– مدیریت بحران کاربردی
– تئوری های مدیریت کاربردی
– مدیریت کارآفرینی کاربردی
– و …
اقتصاد کاربردی با رویکرد ملی:
– اقتصاد بازرگانی کاربردی
– اقتصاد انرژی کاربردی
– اقتصاد سنجی کاربردی
– اقتصاد پولی کاربردی
– اقتصاد کشاورزی کاربردی
– اقتصاد مدیریت کاربردی
– اقتصاد محیط زیست کاربردی
– اقتصاد منابع کاربردی
– اقتصاد شهری و روستایی کاربردی
– اقتصاد برنامه ریزی کاربردی
– اقتصاد بخش عمومی کاربردی
– تجارت بین الملل کاربردی
و …
موضوعات جدید، مباحث تجربی و کاربردی:
اقتصاد و مدیریت نظامی:
مدیریت نظامی:
– مدیریت منابع انسانی در امور نظامی
– مدیریت مالی در امور نظامی
– مدیریت دانش در امور نظامی
– مدیریت ریسک در امور نظامی
– مدیریت تولید در امور نظامی
– مدیریت صنعتی در امور نظامی
– مدیریت زمان در امور نظامی
– مدیریت بحران در امور نظامی
– مدیریت راهبردی در امور نظامی
– تئوری های مدیریت نظامی
– و …
اقتصاد نظامی:
– اقتصاد و جنگهای آینده
– شرایط و زمینه های اقتصادی قبل از جنگ
– تاریخ عقاید اقتصاد نظامی و جنگ
– برآورد و کنترل هزینه پروژه های نظامی
– اقتصاد مهندسی در طرحهای نظامی
– فناوریها، تولیدات نوین نظامی و رشد اقتصادی
– جنگ اطلاعات اقتصادی
– برونسپاری فعالیتهای سازمانها و موسسات نظامی
– هزینه ها و درآمدهای پروژه های مشترک نظامی
– پیمانکاری و قراردادهای سازمانها و موسسات نظامی
– منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی سازمانهای نظامی
– ارتش حرفه ای و آثار اقتصادی و اجتماعی
– خدمت سربازی و تولید ناخالص داخلی، کارآفرینی، اشتغال و …
– هزینه های سربازی در نیروهای مسلح
– و …
اقتصاد و مدیریت نفت و گاز‌‌:
– مبانی و نظریه ها:
– نفت و گاز و توسعه اقتصادی
– نفت وگاز و جغرافیای اقتصادی سیاسی
– برنامه ریزی برای آینده نفت و گاز
– تحلیل کلان فراگرد های نفت و گاز
– تحلیل خرد فراگرد های نفت و گاز
– مدیریت منابع نفت وگاز
– نظریه بازی ها
– عرضه و تقاضای نفت:
– بازار کالا ها و تجارت
– پیش بینی بازار نفت و گاز
– قیمت گذاری نفت و گاز
– مصرف فرآورده های نفت و گاز
– تحلیل عرضه و تقاضای بین امللی نفت و گاز
– مدیریت فروش نفت وگاز
– انرژی های جایگزین
– انرژی های نو
– آب و هوای جهانی و کاهش انتشار گاز های گل خانه ای
– سایر منابع انرژی
– سرمایه گذاری در نفت و گاز:
– روش های تامین مالی نفت و گاز
– قراردادها
– میزان سرایه گذاری در پروژه ها
– سرمایه گذاری در پروژه های وابسته مانند پالایشگاه و پتروشیمی
توضیحات تکمیلی: کنفرانس تجلی تلاش یک جامعه برای برقراری ارتباط میان اعضای جامعه در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش، ارائه یافته ها و نظریه های جدید و نهایتا کمک به رشد دانش و رسیدن به خرد جمعی است. یكی از عوامل موثر در فرایند توسعه ملی، برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی و تخصصی می باشد که اهمیت برگزاری آنها در جهت شناسایی معضلات و تنگناها و در نتیجه، ارائه راه حل هایی به منظور رفع آنهاست، از اين‌رو "شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال" با حمایت دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران در نظر دارد برای سومین بار کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی را برگزار نماید. با عنايت به جدید بودن موضوع، گستردگي زمينه‌هاي علمي و نياز روزافزون به تبادل نظر و گسترش انديشه‌هاي نو در زمينه‌هاي علوم مدیریت و اقتصاد، سعي دارد تا با برگزاري سومین دوره کنفرانس بر تعالي هرچه بيشتر دستاورهای علمي افزوده و با تطبیق اولويت‌هاي پژوهشی با نيازهاي موجود شرایط را برای ظهور و بروز پتانسیل های عرصه صنایع داخلی تقویت نماید.

نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر حسنعلی آقاجانی و دکتر ابوالفضل شاه آبادی
امکان ارسال مقاله: بلی