سمینار پیش بینی اقتصاد ایران و توصیه های سرمایه گذاری
تاریخ شروع: دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
تاریخ پایان: دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
مکان: تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
گروه بندی: اقتصاد
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مدیران ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: 34209344 – 026
نمابر: 34454303 – 026
آدرس سایت: modiriran.ir/seminar
آدرس ایمیل:
موضوعات:
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر