دومین همایش یافته های نوین در هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
تاریخ شروع: پنج شنبه 28 مرداد 1395
تاریخ پایان: شنبه 30 مرداد 1395
مکان: تهران – دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
تلفن تماس با دبیرخانه: 09101401067
نمابر:
آدرس سایت: aeromech.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مهندسی برق و الکترونیک
مهندسی مواد و متالوژی
مهندسی مکانیک
الهام زیستی
سیاستگذاری و آینده علوم و فناوری فضایی
سازه‌های هوافضایی
علوم و فناوری فضایی
انرژیهای نو
آیرودینامیک و پیشرانش
مکانیک پرواز
مباحث ویژه در هوافضا
مهندسی مکانیک
سنجش از دور
زیست فضا
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر لطفی
امکان ارسال مقاله: بلی