توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم‌انداز آن در افق 1404
تاریخ شروع: شنبه 27 شهريور 1395
تاریخ پایان: يكشنبه 28 شهريور 1395
مکان: یزد – دانشگاه یزد
گروه بندی: اقتصاد
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری استان یزد
تلفن تماس با دبیرخانه: 03538209803
نمابر:
آدرس سایت: confs.yazd.ac.ir/Yazdesc
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
اقتصادی
اجتماعی
فرهنگی
اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان در استان (الزامات و چالش‌ها)؛
آمایش استان: وضعیت موجود و وضعیت مطلوب؛
انرژی و آب: نوسازی، بهینه‌سازی و مدیریت؛
صنعت و معدن استان: رقابت‌پذیری و راهبردهای آینده؛
فرهنگ، گردشگری و میراث فرهنگی: برنامه‌ریزی، توسعه و حفاظت؛
محیط زیست، سلامت، سرمایه انسانی و نشاط اجتماعی؛
زیرساخت‌های توسعه: اعتبارات استان، حمل و نقل و شبکه‌های انتقال و توزیع؛
بازار کار استان: مهاجرت، فضای کسب و کار، جمعیت و منابع انسانی.
توضیحات تکمیلی:

نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی