کنفرانس بین المللی علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی
تاریخ شروع: شنبه 10 مهر 1395
تاریخ پایان: شنبه 10 مهر 1395
مکان: تهران –
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن علمی روانشناسان دانشجویان ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: 32721675 – 026
نمابر: 32721675 – 026
آدرس سایت: Ipsconf.ir/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم روانشناسی
-روانشناسی بالینی
-روانشناسی تربیتی
-روانشناسی شخصیت
-روانشناسی فرهنگی
-روانشناسی صنعتی و سازمانی
-روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان
-روانشناسی عمومی
-سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
-فلسفه تعلیم و تربیت
-برنامه ریزی درسی
-روانشناسی سلامت
-روانشناسی اسلامی
-روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
-مشاوره مدرسه
-مشاور وراهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
-روان درمانی
-اختلالات روانی
-آزمونهای روانی
-آسیب های اجتماعی
-اعتیاد
-آسیب شناسی و درمان مسایل خانواده و نوجوان
-اختلالات خلقی و اضطرابی
-آسیب های اجتماعی
-اختلالات جنسی
-روان درمانی و معنویت
-روانشناسی مثبت نگر
-درمان های شناختی و رفتاری
-درمان های دارویی، فیزیکی
مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی
-تعلیم و تربیت
-برنامه ریزی آموزشی
-آموزش و پرورش ابتدایی
-آموزش و پرورش پیش دبستانی
-آموزش و پرورش دبستانی
-آموزش و پرورش تطبیقی
-آموزش و بهسای منابع انسانی
-آموزش بزرگسالان
-مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
-تکنولوژی آموزشی
-برنامه ریزی درسی
-تحقیقات آموزشی
-مدیریت آموزشی
-آموزش الکترونیک
-اخلاقمداری
-جامعه شناسی
-زنان و خانواده
-مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه
-مشاوره مدرسه
-مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
-آموزش کودکان استثنایی
-آموزش و پرورش تطبیقی
-آموزش و بهسازی منابع انسانی
-آموزش بزرگسالان
-مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
-تکنولوژی و تحقیقات آموزشی
-برنامه ریزی درسی
-مدیریت آموزشی
-آموزش الکترونیک
-سبک زندگی اسلامی
-مطالعات راهبردی فرهنگ
-مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
-فرهنگ و ارتباطات
-اخلاق و فرهنگ در پژوهش
مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم اجتماعی
-پژوهشگری اجتماعی
-مددکاری اجتماعی
-برنامه ریزی اجتماعی
-تعاون و رفاه اجتماعی
-ارتباطات اجتماعی
-مطالعات زنان
-برنامه ریزی رفاه اجتماعی
-مدیریت خدمات اجتماعی
-مطالعات زنان و خانواده
-علوم ارتباطات اجتماعی
-سازگاری اجتماعی
-ازدواج و خانواده
-مطالعات جوانان
-جمعیت شناسی
-رشد اخلاقی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر محمد باقرنیافر
امکان ارسال مقاله: بلی