دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
تاریخ شروع: دوشنبه 15 شهريور 1395
تاریخ پایان: دوشنبه 15 شهريور 1395
مکان: تهران –
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه برگزار کنند همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
تلفن تماس با دبیرخانه: 77247045
نمابر: 77247045
آدرس سایت: Espconf.ir/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
الف: علوم تربیتی
1-تعليم و تربيت اسلامي
2-برنامه ریزی آموزشی
3-آموزش و پرورش ابتدایی
4-آموزش پیش دبستانی
5-تکنولوژی آموزشی
6-برنامه ریزی درسی
7-تحقیقات آموزشی
8-مديريت آموزشي
9- آموزش الكترونيك
10-اخلاق اسلامي
ب: مطالعات اجتماعی
1-پژوهش علوم اجتماعی
2-علوم ارتباطات اجتماعی
3-مطالعات زنان و خانواده
4-مردم شناسی
5-جامعه شناسی
6-جمعیت شناسی
7-مددكاري اجتماعي
8-برنامه ريزي رفاه اجتماعي
9- مطالعات راهبردي فرهنگ
10-مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي
پ: روانشناسی
1-روانشاسی بالینی
2-روانشناسی تربیتی
3-روانشناسی شخصیت
4-روانشناسی صنعتی و سازمانی
5-روانشناسی عمومی
6-سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
7-فلسفه تعلیم و تربیت
8-برنامه ریزی درسی
9-روانشناسی سلامت
10-روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
ت: محور ويژه
1- اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیريت جهادي
2- علوم تربیتی
3- علوم روانشناسی
4- علوم اجتماعی و فرهنگي
5-ساير مباحث مرتبط
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: کریمی
امکان ارسال مقاله: بلی