جشنواره کار دانشکده های فنی ( فرصت فنی )
تاریخ شروع: دوشنبه 20 ارديبهشت 1395
تاریخ پایان: سه شنبه 21 ارديبهشت 1395
مکان: تهران – دانشکده فنی دانشگاه تهران
گروه بندی: فنی مهندسی
[نمایشگاه]
برگزار کننده: دانشکده فنی دانشگاه تهران/ شرکت شایگان پویان آینده
تلفن تماس با دبیرخانه: 66498987
نمابر: 66498815
آدرس سایت: www.forsatfair.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
توضیحات تکمیلی:
هدف کلی جشنواره فرصت فنی ایجاد ارتباطی دوسویه بین دانشجویان و صنعت می باشد و به این منظور سعی در معرفی دانشجویان مستعد و دارای صلاحیت به سازمان ها و شرکت ها و همچنین معرفی فرصتهای کارآموزی و شغلی متنوع به دانشجویان است. ما معتقدیم که جشنواره کار فرصت رخدادی منحصر به فرد است که در آن شرکتها و سازمان ها می توانند ضمن دریافت بانک رزومه شایستگی محور دانشجویان به صورت آی تی بیس فرصتی را برای شکار نیروهای نخبه و مستعد در اختیار داشته تا گامی بزرگ در مسیر ارتقای برند کارفرمایی و شناساندن توانمندی های فنی و دانشی سازمان خود برداشته باشند و از طرف دیگر دانشجویان با شناسایی شرکت های فعال در زمینه مورد علاقه خود فرصتی در نزدیک شدن به جایگاه حرفه ای خود در آینده ای نه چندان دور خواهند داشت.


نام مسئول یا دبیر همایش: آقای مهندس حبیب الله
امکان ارسال مقاله: خیر