دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیه سازی تا صنعت
تاریخ شروع: چهارشنبه 28 مهر 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 29 مهر 1395
مکان: فسا – دانشگاه فسا
گروه بندی: علوم پایه
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه فسا – دانشکده علوم – گروه فیزیک
تلفن تماس با دبیرخانه: 53343336 – 071 *** داخلی13
نمابر:
آدرس سایت: Conf.isc.gov.ir/nano2016
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
حسگرهای نانو
نانو ساختارهای کربنی
نانوفوتونیک
ساختارهای نانومغناطیسی و اسپینترونیک
مواد با ضریب شکست منفی
نامرئی سازی
روشهای ساخت
چشمه های تراهرتز برپایه نانو ساختارها
بررسی خواص اپتیکی،ترمودینامیکی ،الکتریکی،مغناطیسی،الکترونیکی و ساختاری نانوساختارها
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دبیر علمی : دکتر مهدیه هاشمی
امکان ارسال مقاله: بلی