سومین کنفرانس تخصصی اصول و روشهای کنترل و بازگشت مشتری
تاریخ شروع: چهارشنبه 30 تير 1395
تاریخ پایان: چهارشنبه 30 تير 1395
مکان: تهران – سالن همایش های ملی و بین المللی نیایش
گروه بندی: بازاریابی و فروش
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه آموزشی آفاق صنعت
تلفن تماس با دبیرخانه: 77688231
نمابر: 77539268
آدرس سایت: www.afaghsanatgroup.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
بررسی فرایند کنترل و بازپیدایی مشتری
فرا مشتری مداری و مدیریت مدار مشتری
اصول مراقبت و طرفدارسازی مشتری
مبانی وفادار سازی و ایجاد مشتری رقابتی
نقش فروشندگان وفادار در ماندگاری مشتری
– تحقیقات و مهندسی ارتباط پایدار با مشتری
شناخت بازه و شرایط خرید مجدد مشتری
نقش روابط عمومی و تبلیغات در کنترل و بازگشت مشتری
مدیریت بحران ارتباط با مشتری و سطوح بحران ارتباط
– مدیریت تمایل و پیش بینی مراحل رفتاری در مشتری
مدیریت کالا و خدمات و ایجاد ارزش پایدار برای مشتری
برنامه ریزی ذخیره سازی مشتری و ذخایر مشتریان
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: مهندس فریبرز قاسمی
امکان ارسال مقاله: بلی