کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
تاریخ شروع: دوشنبه 22 تير 1394
تاریخ پایان: سه شنبه 23 تير 1394
مکان: تهران – مجموعه تلاش
گروه بندی: روانشناسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن علمی هم اندیشان مبتکر ایران زمین
تلفن تماس با دبیرخانه: 47624440
نمابر: 42694010
آدرس سایت: www.irebs2016.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی
روانشناسی سلامت
علوم شناختی
روانپزشکی و روان سنجی
مشاوره
سایر مباحث مرتبط با علوم روانشناسی
فلسفه تعلیم و تربیت
تعليم و تربيت اسلامي
برنامه ریزی درسی و آموزشی
آموزش و پرورش
تحقیقات آموزشی
سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی
علوم رفتاری
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای مرتضی محقق
امکان ارسال مقاله: بلی