دوازدهمين همايش بين المللی سواحل، بنادر و سازه های دريايی (ICOPMAS 2016)
تاریخ شروع: دوشنبه 10 آبان 1395
تاریخ پایان: چهارشنبه 12 آبان 1395
مکان: تهران – هتل المپیک
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: سازمان بنادر و دريانوردی
تلفن تماس با دبیرخانه: 84932866 – 8
نمابر: 84932279
آدرس سایت: www.icopmas.pmo.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
هيدروديناميك و رسوب
مديريت سواحل و بنادر
مهندسی بندر و سازه های ساحلی
مهندسی فراساحلی و خطوط لوله
محيط زيست دريايی و ايمنی
توضیحات تکمیلی:
هدف اصلي از برگزاري همايش هاي بين المللي مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي ايجاد فضاي مناسب جهت بحث و تبادل نظر و انتقال تجربيات ميان متخصصين و دست اندركاران مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي از كشورهاي مختلف و اطلاع از آخرين دستاوردهاي علمي، فني و تجربي آنها مي باشد. در اين زمينه تاكيد عمده بر ارتقاء كيفي سطح علمي مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي در كشور مي باشد. علاوه بر اين همكاريها ICOPMAS بستر مناسبي را جهت ارائه توانمنديهاي تخصصي موجود در منطقه فراهم ميكند. در اين ارتباط كارشناسان و شركتهاي مهندسين مشاور و پيمانكاران و سازندگان تجهيزات بندري و دريايي نيز فرصت ارائه قابليتهاي خود را خواهند يافت و زمينه هاي لازم براي كارفرمايان، سرمايه گذاران، مهندسان مشاور، پيمانكاران و ديگر متقاضيان خدمات و امكانات مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دريايی ايران برای تصميم گيری، برنامه ريزی و همكاريهای آتی مهيا می سازد.

نام مسئول یا دبیر همایش: مهندس محمدرضا الهيار
امکان ارسال مقاله: بلی