کارگاه تربیت ارزیاب ویژه کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیریتی و حرفه‌ای
تاریخ شروع: سه شنبه 21 ارديبهشت 1395
تاریخ پایان: چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395
مکان: تهران –
گروه بندی: مدیریت
[دوره آموزشی]
برگزار کننده: گروه مشاوران سرآمد کسب و کار
تلفن تماس با دبیرخانه: 22226400
نمابر: 22227612
آدرس سایت: www.bcg.co.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
کارگاه‌ پیشرفته دو روزه تربیت ارزیاب جهت آشنایی بیشتر مدیران ارشد و متولیان حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی با فرآیند ارزیابی، ، با هدف طرح‌ریزی مقدمات استقرار و بکارگیری این تکنیک در نظام مدیریت استعدادها برای سطوح مناسب مدیریتی و مشاغل سازمانی شرکت‌ها و بنگاه‌های متقاضی
توضیحات تکمیلی:
محتوای دوره

1. تبیین فرآیند تدوین مدل شایستگی و تشریح مولفه‌ها و ابعاد رفتاری شایستگی‌های احصاء شده
2. ارایه نمونه‌های رفتاری مثبت و منفی در قبال شایستگی‌های تعیین شده
3. نحوه ثبت، طبقه‌بندی و تخصیص امتیاز به شایستگی و قابلیت‌های مورد ارزیابی در فرآیند ارزیابی انفرادی
4. انجام نمونه تمرین‌ها و آزمون‌ها نظیر مصاحبه، بازی گروهی، ارایه شفاهی و …
5. برگزاری جلسه جمع‌بندی (Wash up)و محتوای گزارش بازخورد ارزیابی، نقاط قوت، زمینه‌های قابل بهبود، توصیه‌های آموزشی و توسعه‌ای و تعیین کارراهه شغلی مناسب و برنامه توسعه فردی (IDP)
6. برگزاری جلسه ارایه بازخورد ارزیابی
7. سایر نکات تکمیلی
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر