دومین کارگاه بازرسی جوش ،تست مایعات نافذ،سطح 1و2

دومین کارگاه بازرسی جوش ،تست مایعات نافذ،سطح 1و2
تاریخ شروع: چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 23 ارديبهشت 1395
مکان: شهرکرد – دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: فنی مهندسی
[دوره آموزشی]
برگزار کننده: دانشگاه آزاد شهرکرد ،دانشکده فنی ومهندسی ،گروه مکانیک
تلفن تماس با دبیرخانه: 03833361065
نمابر:
آدرس سایت: IAUWORKSHOP.IR
آدرس ایمیل: m.mosavi2002@yahoo.com
موضوعات:
توضیحات تکمیلی:
دومین کارگاه بازرسی جوش ،تست مایعات نافذ،سطح 1و2دومین کارگاه بازرسی جوش ،تست مایعات نافذ،سطح 1و2
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای موسوی قهفرخی
امکان ارسال مقاله: خیر