کارآفرینی و فروش آثار صنایع دستی
تاریخ شروع: جمعه 29 بهمن 1395
تاریخ پایان: جمعه 29 بهمن 1395
مکان: کرمانشاه –
گروه بندی: کارآفرینی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مؤسسه آموزش عالی گنجینه هنر و معماری
تلفن تماس با دبیرخانه: 08338228105
نمابر: 08338228105
آدرس سایت: www.ghmu.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
فرهنگ کارآفرینی و کارآفرینی فناورانه
بازار کارآفرینان و تولیدکنندگان صنایع دستی
موقعیت اقتصاد هنر ایران و چالش‌های آن
توسعه‌ی مباحث نظری صنایع دستی
فرصت های کسب و کار در صنایع دستی
نقش صنایع دستی در خود اشتغالی
رابطه بین خلاقیت و کارآفرینی در حوزه صنایع دستی
اقتصاد هنر و فروش آثار صنایع دستی
سیاست‌های فرهنگی و نظام مدیریتی مطلوب در رونق بخشی به صنایع دستی
تجاری سازی و فروش محصولات صنایع دستی
بازاریابی صنایع دستی
قیمت‌گذاری آثار هنری و ارزش‌گذاری آثار صنایع دستی
بازارهای بین‌المللی صنایع دستی
صنایع خلاق و اقتصاد هنر بنیان
مخاطبان، خریداران و مصرف‌کنندگان صنایع دستی
واسطه فروش نمایشگاه‌گردان‌ها و مجموعه‌داران صنایع دستی در بازار
نظام مدیریتی مطلوب در رونق بخشی به اقتصاد هنر
بررسی وضعیت صادرات در حوزه صنایع دستی
آموزش صنایع دستی
صنایع دستی ، مبانی و شاخص های آن
راهکارهای علمی تولید و فروش محصولات صنایع دستی
صنایع دستی، آموزش و نشر آن
نقش شیوه های مختلف آموزش در توسعه کارآفرینی در صنایع دستی
محور آزاد
موضوع های آزاد در حوزه کارآفرینی صنایع دستی
موضوع های آزاد در حوزه آموزش صنایع دستی
موضوع عای آزاد در حوزه بازاریابی صنایع دستی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر مهناز شایسته فر
امکان ارسال مقاله: بلی