چهارمین همایش ملی کارآفرینی و رشد اقتصادی دانشگاه مازندران
تاریخ شروع: چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395
تاریخ پایان: چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395
مکان: بابل – دانشگاه سراسری مازندران
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه مازندران با مشارکت محمدجواد گل کار-فاطره باقریان به نمایندگی از شرکت دانش بنیان آتیه سازان برگ خزر
تلفن تماس با دبیرخانه: 01135333580
نمابر: 01135303340
آدرس سایت: karafarini.umz.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
کارآفرینی و تعاون
کارآفرینی و رشد اقتصادی
کارآفرینی و مشاغل خانگی و خوداشتغالی
کارآفرینی اجتماعی
کارآفرینی مستقل
کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی و تجارت الکترونیک
کارآفرینی و مدیریت استعداد
کارآفرینی و بازاریابی
کارآفرینی و مدیریت استراژیک
کارآفرینی در بستر فناوری نوین
و سایر موضوعات وابسته
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای گل کار
امکان ارسال مقاله: بلی