همایش بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
تاریخ شروع: يكشنبه 20 تير 1395
تاریخ پایان: دوشنبه 21 تير 1395
مکان: تهران – سالن شهید بهشای دانشگاه علامه طباطبایی
گروه بندی: حقوق
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبایی
تلفن تماس با دبیرخانه: 88534592
نمابر: 88534592
آدرس سایت: Ouogc.atu.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
بهینه سازی قراردادهای بالادستی، تبیین رویکرد متوازن در انعقاد قراردادهای بالادستی
بهینه سازی قراردادهای بالادستی، چارچوب مشارکت شرکت های ایرانی
بهینه سازی قراردادهای بالادستی ، اقتضائات و استثنائات قراردادهای بالادستی در میادین مشترک
بهینه سازی قراردادهای بالا دستی، تولید صیانتی از منابع و افزایش ضریب برداشت در طول عمر میدان
بهینه سازی قراردادهای بالا دستی، جذابیت مدل قراردادی جهت سرمایه گذاران داخلی و خارجی
بهینه سازی قراردادهای بالا دستی، چالش های انتقال دانش فنی و فناوری
بهینه سازی قراردادهای بالا دستی، بررسی تطبیقی قراردادهای با لا دستی در نظام های مختلف حقوقی
بهینه سازی قراردادهای بالا دستی، فرصت ها و زمینه های قانونی ، چالش ها و موانع قانونی
ابعاد حقوقی، اقتصادی و فنی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر محمد مهدی حاجیان
امکان ارسال مقاله: بلی