هفتمین سمینار بازاریابی،فروش و مدیریت کسب و کار
تاریخ شروع: جمعه 31 ارديبهشت 1395
تاریخ پایان: جمعه 31 ارديبهشت 1395
مکان: تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
گروه بندی: بازاریابی و فروش
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: گروه مدیریت و بازاریابی ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: 22636404
نمابر: 22636397
آدرس سایت: www.IranMarketingGroup.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
بازاریابی و فروش
بهره وری دپارتمان فروش
آداب دیپلماتیک تجارت
توضیحات تکمیلی:

اساتید:
پروفسور محمود ساعتچی

دکتر یحیی علوی
مهندس آرمان ولیان
زمان: ساعت 8:30 الی 17
ارایه گواهینامه رسمی از دانشکده دیریت دانشگاه تهران
ارائه دو گواهینامه داخلی و بین المللیANCCPایتالیا
نام مسئول یا دبیر همایش: سیدمهدی حسینی سده
امکان ارسال مقاله: خیر