دومین کنفرانس ملی اقتصاد
تاریخ شروع: جمعه 24 ارديبهشت 1395
تاریخ پایان: جمعه 24 ارديبهشت 1395
مکان: قم –
گروه بندی: اقتصاد
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم
تلفن تماس با دبیرخانه: 09031311122 – 02532923328
نمابر:
آدرس سایت: Nceconomic.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
اقتصاد بازرگانی
– اقتصاد صنعتی
– اقتصاد انرژی
– اقتصاد سنجی
– اقتصاد پولی
– اقتصاد کشاورزی
– اقتصاد مدیریت
– اقتصاد محیط زیست
– اقتصاد منابع
– اقتصاد شهری و روستایی
– اقتصاد برنامه ریزی
– اقتصاد بخش عمومی
– تجارت بین الملل
– راهکارهای توسعه مناطق آزاد: سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها
– توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
– توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی
– اقتصاد و تولید ملی
– سرمایه گذاری و تولید ملی
– توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
– اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
– رابطه اقتصاد با حماسه سیاسی و اقتصادی
– اقتصاد در شرایط تحریم
– اقتصاد کشاورزی
– توسعه کشاورزی با تاکید بر تولید ملی
– توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی
– مباحث نوین در حسابداری
– اخلاق در حسابداری و حسابرسی
– حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده
– شناسایی، ارزش‏گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری
– بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
– حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
– ارتباط حسابداری با‌ صنـعت و جـامعـه
– رابطه حسابداری با حماسه سیاسی و اقتصادی
– حسابداری و فناوری اطلاعات
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی