دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
تاریخ شروع: پنج شنبه 31 تير 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 31 تير 1395
مکان: سایر – دبی- هتل نسیما رویال
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده:
تلفن تماس با دبیرخانه: 88978430 – 88953465
نمابر: 89781329
آدرس سایت: www.2icmsconf.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
1.مدیریت
– مدیریت عمومی
– مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات
– مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات ، نوین
– مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
– مدیریت بازرگانی
– مدیریت پروژه
– اقتصاد کلان
– اقتصاد خرد
– اقتصاد سنجی
– رشد اقتصادی
– نظام های اقتصادی
– اقتصاد توسعه
– اقتصاد کشاورزی
– مدیریت مالی
– رفتار سازمانی
– علوم رفتاری در مدیریت
– مباحث نوین در حسابداری
– بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
– حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
– مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
– خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
– توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی
– مدیریت استراتژیک
– مدیریت تکنولوژی ، تحقیق و توسعه
– مدیریت آینده پژوهی
2.علوم اجتماعی
– روانشناسی بالینی
– روانشناسی عمومی
– روانشناسی اجتماعی
– علوم اجتماعی
– علوم تربیتی
– علوم سیاسی
– حقوق بین الملل
– آموزش زبان
– زبان انگلیسی
– هنر
– فلسفه و مبانی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی