دومين کنگره بين‌المللي و چهاردهمين کنگره تغذيه ايران
تاریخ شروع: يكشنبه 14 شهريور 1395
تاریخ پایان: چهارشنبه 17 شهريور 1395
مکان: تهران – پژوهشگاه صنعت نفت
گروه بندی: سلامت و بهداشت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی – دانشگاه علوم پزشکی تهران
تلفن تماس با دبیرخانه: 88249775
نمابر: 88955979
آدرس سایت: Inc-ir2016.ir/en_Default.aspx
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
امنیت تغذیه ای
تغذیه سلولی و مولکولی در سلامت
ایمنی غذا
تغذیه و بیماری ( واگیر و غیر واگیر)
تغذیه برای گروه ها و شرایط ویژه
مداخلات و برنامه های تغذیه بر مبنای جامعه
مراقبت های تغذیه ای در بیمارستان
تغییرات آب و هوایی و امنیت غذایی
نقش علوم غذایی و تکنولوژی در سلامت عمومی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر ابوالقاسم جزایری
امکان ارسال مقاله: بلی