پرسشنامه های استاندارد

 برای جستجوی پرسشنامه میتوانید از کلید ترکیبی کنترل + اف استفاده کنید. برای این کار به طور همزمان کلید  Ctrl + F را بزنید و در کادر کوچکی که در گوشه مانیتور باز می شود، کلمه کلیدی موضوع مورد نظر را ثبت کنید و چند بار اینتر بزنید تا همه پرسشنامه های مربوط به آن موضوع را بیابید. یا از طریق کادر زیر به جستجو بپردازید.


ویژه

کلیه پرسشنامه ها در دو فرمت Word و PDF همراه با آموزش ویدیویی رایگان ورود اطلاعات به Spss ارائه میگردد

پرسشنامه استاندارد ارشد سرا

پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید یانگدال

فايل ورد و pdf همراه با فايل ويديويي کوتاه آموزش ورود اطلاعات به spss
5,000تومان
پرسشنامه استاندارد ارشد سرا

پرسشنامه یادگیری مشارکتی چو و باولی

فایل ورد و pdf همراه با فایل ویدیویی کوتاه آموزش ورود اطلاعات به spss
5,000تومان
پرسشنامه استاندارد ارشد سرا

پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هسین و همکاران

فایل ورد و pdf همراه با فایل ویدیویی کوتاه آموزش ورود اطلاعات به spss
5,000تومان
پرسشنامه استاندارد ارشد سرا

پرسشنامه یادگیری گروهی لورین نمت

فایل ورد و pdf همراه با فایل ویدیویی کوتاه آموزش ورود اطلاعات به spss
5,000تومان
پرسشنامه استاندارد ارشد سرا

پرسشنامه یادگیری فردی لورین نمت

فایل ورد و pdf همراه با فایل ویدیویی کوتاه آموزش ورود اطلاعات به spss
5,000تومان
پرسشنامه استاندارد ارشد سرا

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف

فایل ورد و pdf همراه با فایل ویدیویی کوتاه آموزش ورود اطلاعات به spss
5,000تومان
پرسشنامه استاندارد ارشد سرا

پرسشنامه یادگیری سازمانی لورین نمت

فايل ورد و pdf همراه با فايل ويديويي کوتاه آموزش ورود اطلاعات به spss
5,000تومان
پرسشنامه استاندارد ارشد سرا

پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران لو

فایل ورد و pdf همراه با فایل ویدیویی کوتاه آموزش ورود اطلاعات به spss
5,000تومان
پرسشنامه استاندارد ارشد سرا

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی NEO

فایل ورد و pdf همراه با فایل ویدیویی کوتاه آموزش ورود اطلاعات به spss
5,000تومان
پرسشنامه استاندارد ارشد سرا

پرسشنامه ویژگی های کارکنان در مدیریت عملکرد ریموند نو

فایل ورد و pdf همراه با فایل ویدیویی کوتاه آموزش ورود اطلاعات به spss
5,000تومان
پرسشنامه استاندارد ارشد سرا

پرسشنامه ویژگی های شغلی

فایل Word و PDF ، همراه با فایل ویدیویی کوتاه آموزش ورود اطلاعات به SPSS
5,000تومان
پرسشنامه استاندارد ارشد سرا

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی MBTI

فایل ورد و pdf همراه با فایل ویدیویی کوتاه آموزش ورود اطلاعات به spss
5,000تومان
پرسشنامه استاندارد ارشد سرا

پرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس آره و همکاران

فایل ورد و pdf همراه با فایل ویدیویی کوتاه آموزش ورود اطلاعات به spss
5,000تومان
پرسشنامه استاندارد ارشد سرا

پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده

فایل Word و PDF ، همراه با فایل ویدیویی کوتاه آموزش ورود اطلاعات به SPSS
5,000تومان