پرسشنامه های استاندارد

 برای جستجوی پرسشنامه میتوانید از کلید ترکیبی کنترل + اف استفاده کنید. برای این کار به طور همزمان کلید  Ctrl + F را بزنید و در کادر کوچکی که در گوشه مانیتور باز می شود، کلمه کلیدی موضوع مورد نظر را ثبت کنید و چند بار اینتر بزنید تا همه پرسشنامه های مربوط به آن موضوع را بیابید.

این صفحه دارای تنها بخشی از پرسشنامه هاست برای یافتن پرسشنامه از جستجو گر صفحه اول استفاده نمایید.

ویژه

کلیه پرسشنامه ها در دو فرمت Word و PDF همراه با آموزش ویدیویی رایگان ورود اطلاعات به Spss ارائه میگردد