اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردیاولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

برگزارکننده : دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی (ره)

۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
سایر …

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر پرویز کحال
تلفن دبیرخانه : ۰۶۶۴۲۴۶۸۳۲۰- ۳۱۵ — ۰۹۰۳۳۹۹۲۰۵۵

وب سایت : conf.isc.gov.ir/nreas95/

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردیاولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

محور های همایش

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

محورهای همایش :

 • مهندسی برق:
 • الکترونیک
 • مخابرات
 • کنترل
 • مکاترونیک
 • قدرت
 • ماشین های الکتریکی
 • مهندسی عمران:
 • سازه
 • زلزله
 • مدیریت ساخت
 • آب و سازه های هیدرولیکی
 • خاک
 • راه سازی
 • ترافیک
 • مهندسی کامپیوتر:
 • نرم افزار
 • هوش مصنوعی
 • معماری کامپیوتر
 • فناوری اطلاعات
 • مهندسی معماری:
 • مهندسی معماری و توسعه پایدار
 • معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی
 • معماری و شهرسازی معاصر
 • مهندسی مکانیک:
 • مکانیک جامدات
 • ساخت و تولید
 • نانو مکانیک
 • مکانیک سیالات
 • دینامیک
 • کنترل
 • رباتیک

بازگشتهمایش مدیریت استعدادها در هزاره سومهمایش مدیریت استعدادها در هزاره سوم

همایش مدیریت استعدادها در هزاره سوم

برگزارکننده : صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران- دانشگاه صنعتی شریف

۲۷ تا ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
علمی و آموزشی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۰۵۴۹۵۸

وب سایت : tmc.insf.org

همایش مدیریت استعدادها در هزاره سومهمایش مدیریت استعدادها در هزاره سوم

محور های همایش

همایش مدیریت استعدادها در هزاره سوم

محورهای همایش :

 • مدیریت استعداد، مفاهیم کاربردی، علم و آینده پژوهی
 • مدیریت استعداد، بهره وری و بهبود عملکرد افراد، سیستم ها و جامعه
 • مدیریت استعداد و نقش آن در توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع
 • بررسی نقش بخش خصوصی در فرایند استعدادیابی و استعدادپروری
 • رسانه، فرهنگسازی، آموزش و عمومی سازی علم استعداد در جامعه
 • نقش فناوری و فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدیریت استعداد
 • نقش بازی، اسباب بازی و بازی‌های رایانه‌ای در مدیریت استعداد
 • راهکارهای مدیریت استعداد و عوامل تاثیرگذار بر آن در خانواده، مدرسه و جامعه
 • بررسی تجارب جهانی و ایران در استعدادیابی و مدیریت استعداد
 • نظام آموزشی کشور، مدیریت استعداد، چالش ها و راهبردها

بازگشتاولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتیاولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر دانش)

۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
پزشکی و سلامت
نانو تکنولوژی
مدیریت

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر رفعت بیات
تلفن دبیرخانه : ۸۸۶۷۵۷۹۹-۰۲۱

وب سایت : bihamta.faran.ac.ir/fa/

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتیاولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

محور های همایش

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

محورهای همایش :

 • تاثیر فناوری اطلاعات در “توسعه علمی” :
 • کسب و کار الکترونیک با رویکرد تولید و اشتغال
 • معماری سازمانی و مدیریت منابع انسانی با رویکرد مهارتی و افزایش بهره وری
 • هوشمند سازی ، اکتشاف و مدیریت دانش در حوزه های صنعت و سلامت
 • انتقال تکنولوژی با رویکرد پیشرفت و خود کفائی
 • تاثیر فناوری اطلاعات در “ارتقاء کیفیت سیستم سلامت” :
 • شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی : زیر ساخت ها و پیامدها
 • سلامت الکترونیک و سیستم های پشتیبان سلامت
 • فناوری همگرا (NBIC) و جامعه‌ای سالم
 • ظرفیت سازی آموزش و پژوهش الکترونیک

 


سومین همایش ملی معماری و شهر پایدارسومین همایش ملی معماری و شهر پایدار

سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار

برگزارکننده : دانشگاه شهید رجایی تهران، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر جمال الدین مهدی نژاد – دانشیار دانشگاه شهید رجایی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۲۲۹۷۰۰۶۰ (۲۶۱۱)داخلی

وب سایت : ncsac.srttu.edu/fa/

سومین همایش ملی معماری و شهر پایدارسومین همایش ملی معماری و شهر پایدار

محور های همایش

سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار

محورهای همایش :

 • شیوه های نوین آموزش معماری و شهرسازی پایدار
 • سیر تحول بوم شناسانه تاریخی معماری و شهرسازی
 • منظر شهری پایدار
 • معماری و شهرسازی نوین
 • معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
 • معماری منظر
 • هنرهای محیطی

بازگشتاولین همایش ملی یزد میراث جهانیاولین همایش ملی یزد میراث جهانی

اولین همایش ملی یزد میراث جهانی

۰۹ تا ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

تاریخی و گردشگری

اطلاعات تماس


وب سایت : yazd96.iauyazd.ac.ir

اولین همایش ملی یزد میراث جهانیاولین همایش ملی یزد میراث جهانی

محور های همایش

اولین همایش ملی یزد میراث جهانی

محورهای همایش :

 • گردشگری و فرهنگ:
 • گردشگری و اخلاق
 • گردشگری و سبک زندگی
 • ارتباطات فرهنگی و گردشگری
 • تحلیل ‎رفتاری‎ جهانگردی ‎و تعامل ‎فرهنگی
 • نقش فرهنگ و رفتار شهروندی در جذب و دفع گردشگر
 • گردشگری و ارتباطات میان فرهنگی
 • فرهنگ گردشگری و توسعه توریسم‎
 • گردشگری آئین های قومی و مذهبی
 • نقش مکان های مذهبی در توسعه گردشگری
 • مکان های دینی و مذهبی – فرصتها یا جاذبه های گردشگری
 • گردشگری ، محرم، اربعین و عزاداری های حسینی
 • فرصت ها و جاذبه های مذهبی در تو سعه گردشگری
 • کار آفرینی در گردشگری:
 • گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی
 • سرمایه گذاری و تأمین مالی در گردشگری
 • ارزیابی نسبت منفعت به هزینه طرح های توسعه گردشگری
 • نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری
 • کار آفرینی در حوزه گردشگری
 • تجربیات کار آفرینی در حوزه گردشگری
 • گردشگری روستایی
 • گردشگری و طبیعت گردی
 • هنر و معماری در گردشگری:
 • گردشگری و موسیقی های محلی
 • گردشگری و موزه ها
 • گردشگری و حفاظت و مرمت آثار باستانی
 • گردشگری شهری و معماری
 • پیوند معماری و توریسم
 • برنامه ریزی و طراحی منطقه ای و شهری
 • الگوهای معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن بر گردشگری
 • شهرسازی مدرن و کلاسیک و نقش آن بر صنعت گردشگری
 • نقش آثار معماری در جذب گردشگران خارجی
 • نقش نماد ها و المان های شهری در جذب گردشگر
 • مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر عناصر اقتصاد مقاومتی
 • مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری
 • گردشگری، خدمات، هتل ها و آژانس ها
 • گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل
 • نقش منابع انسانی در مدیریت و برنامه ریزی گردشگری
 • نقش و تأثیر مدیریت در توسعه صنعت گردشگری پایدار
 • فرآیند جهانی شدن و توسعه صنعت گردشگری
 • اهمیت و نقش ایجاد زیر ساختها در توسعه صنعت گردشگری
 • گردشگری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت
 • سیاست گذاری و خط مشی گذاری در گردشگری
 • آسیب شناسی برنامه های توسعه صنعت گردشگری
 • فرصت ها و چالش های گردشگری در چشم انداز آینده صنعت توریسم
 • نقش بخش ها و سازمان های خصوصی در رونق گردشگری
 • برندسازی در حوزه گردشگری
 • گردشگری و سلامت:
 • اولویتهای سرمایه گذاری در گردشگری پزشکی و سلامت
 • آسیب شناسی گردشگری پزشکی و سلامت
 • گردشگری پزشکی و سلامت
 • نقش سازمانهای متولی در توسعه گردشگری پزشکی و سلامت
 • سیاستگذاری در گردشگری پزشکی و سلامت
 • مهندسی گردشگری:
 • نقش ارتباطات و فناوری ‌های نوین اطلاعاتی در توسعه گردشگری
 • نقش رسانه در توسعه گردشگری
 • تبلیغات بین المللی و گردشگری
 • گردشگری و سیستم ‌های اطلاعات جغرافیایی
 • گردشگری الکترونیک مزیت ها و چالش ها
 • صنعت گردشگری و فناوری های نوین
 • بررسی شیوه های نوین جذب گردشگر در دنیا
 • توسعه صنعت گردشگری الکترونیک
 • طبیعت گردی و اکوتوریسم:
 • گردشگری و محیط زیست
 • گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی و جاذبه های گردشگری
 • نقش نهادهای مردمی در حفظ محیط زیست و توسعه گردشگری
 • گردشگری و مدل های اقلیمی

بازگشتدومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنیدومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

برگزارکننده : دبیرخانه همایش

۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
تربیت بدنی

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۸۶۰۲۳۵۸۰ – ۰۹۱۸۶۰۲۳۵۹۰

وب سایت : www.varzeshconf.ir

دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنیدومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

محور های همایش

دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

محورهای همایش :

 • حیطه مدیریت ورزشی
 • اقتصاد، کارآفرینی، بازاریابی و خصوصی سازی در ورزش
 • مدیریت رفتار و سرمایه های انسانی
 • مدیریت راهبردی در ورزش
 • مدیریت بحران و تغییر در ورزش
 • توسعه و مدیریت ورزش دانشجویی
 • اخلاق سازمانی و حرفه ای در ورزش
 • مدیریت رویدادهای ورزشی
 • مدیریت کیفیت، دانش و ارزیابی عملکرد در ورزش
 • مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ورزش
 • مدیریت تفریحات و گردشگری ورزشی
 • چالش ها و موانع فراروی توسعه ورزش کشور
 • و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه مدیریت ورزشی
 • حیطه فیزیولوژی ورزشی
 • فعالیت بدنی و سالمندی
 • فعالیت بدنی و بیماری ها
 • فعالیت بدنی، زنان، تغییرات فیزیولوژیک
 • فعالیت بدنی و محیط
 • فعالیت بدنی و سلامت عمومی
 • فعالیت بدنی و تغذیه
 • فعالیت بدنی و سازگاری های فیزیولوژیک
 • فیزیولوژی ورزش کاربردی (علم تمرین)
 • فعالیت بدنی، نوزادان، کودکان و نوجوانان
 • ژنتیک و ورزش
 • آزمون گیری در فیزیولوژی ورزش
 • و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه فیزیولوژی ورزشی
 • حیطه بیومکانیک و فناوری ورزشی
 • بیومکانیک و فناوری ورزشی
 • بیومکانیک آسیب های ورزشی
 • بیومکانیک تکنیک های ورزشی
 • بیومکانیک بافت در ورزش
 • ارگونومی و بیومکانیک کار
 • بیومکانیک ورزشی سالمندان
 • بیومکانیک ورزشی معلولان
 • بیومکانیک و کنترل مهارت های ورزشی
 • بیومکانیک مهارت های پایه
 • تکنیک های پردازش داده و مدل سازی در ورزش
 • و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه بیومکانیک و فناوری ورزشی
 • حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • همه گیر شناسی آسیب های ورزشی
 • شناسایی و ارزیابی آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی
 • پیشگیری آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی
 • طراحی و معرفی پروتکل های توانبخشی آسیب های ورزشی
 • شناسایی علل بروز و مکانیسم آسیب های ورزشی
 • مدیریت و کنترل عوامل خطرزا در آسیب های ورزشی
 • طراحی و معرفی برنامه های اصلاحی و درمانی
 • شناسایی، معرفی و کاربرد وسایل اندازه گیری در حیطه حرکات اصلاحی
 • مداخلات ارگونومیکی و اصلاح ناهنجاری های وضعیتی
 • ورزش معلولین، بیماری های خاص و سالمندان
 • ورزش و ناتوانی های جسمی، حسی و ذهنی
 • و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • حیطه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
 • رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
 • نمو جسمانی انسان
 • یادگیری مهارت های حرکتی
 • کنترل حرکتی و مبانی عصب شناختی فعالیت های بدنی
 • ورزش و سوء مصرف مواد
 • فقر حرکتی در اقشار مختلف جامعه
 • روانشناسی ورزش در تمرینات و مسابقات ورزشی
 • سلامت روانی و ورزش در اقشار مختلف جامعه
 • ورزش مدارس
 • و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

بازگشتاولین همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارااولین همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارا

اولین همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارا

برگزارکننده : پارک علم و فناوری گیلان-فرمانداری شهرستان بندر آستارا

۲۶ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس

مسئول : اورنگ استقامت
تلفن دبیرخانه : ۰۱۳۴۴۸۳۷۸۱۲

وب سایت : gstpconf.ir

اولین همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارااولین همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارا

محور های همایش

اولین همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارا

محورهای همایش :

 • گردشگری و اکوتوریسم :
 • مدیریت استراتژیک گردشگری
 • اصول مدیریت در صنعت گردشگری
 • گردشگری ورزشی
 • گردشگری شهری
 • گردشگری فرهنگی
 • بوم گردی
 • گردشگری و طبیعت گردی
 • گردشگری در سواحل
 • استراتژی هدفمند کردن مدیریت گردشگری
 • جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 • تغیرات آب هوائی و گردشگری
 • گردشگری سلامت
 • کشاورزی و شیلات :
 • مدیریت و تولید کشاورزی
 • زراعت و اصلاح نباتات
 • مدیریت منابع آب و خاک
 • علوم باغبانی و فضای سبز
 • بیوتکنولوژی کشاورزی
 • علوم شیلات و آبزیان
 • علوم دام و دام پزشکی
 • جنگل و مرتع و بیابان
 • مهندسی تولیدات دامی
 • مهندسی صنایع غذائی
 • مهندسی خاک
 • مهندسی آب و فاضلاب
 • مهندسی شیلات
 • مهندسی منابع آب
 • مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • مهندسی جنگل داری
 • مهندسی آبیاری و آبادانی
 • بنادر و کشتیرانی :
 • مدیریت و فناوری در بنادر
 • مدیریت ایمنی بنادر و دریانوردی
 • برنامه ریزی و طراحی بنادر
 • اطفای حریق کشتی ها در بندر و ایمنی آنها
 • مدیریت ریسک در بنادر
 • مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
 • GIS و سنجش از راه دور
 • برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری :
 • کاربرد فناوری های نوین در توسعه شهری
 • بهسازی و نوسازی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • برنامه ریزی کالبد شهری
 • شهرسازی نوین و توسعه پایدار
 • الگوها و شاخص ها در توسعه شهری
 • نماهای شهری
 • مدیریت شهری
 • آسیب شناسی منظر شهری
 • منظر طبیعی شهری
 • مدیریت فناوری اطلاعات در پروژه های شهری
 • مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت پروژه های عمرانی
 • صادرات و واردات :
 • برنامه ریزی و سازمان دهی در صادرات کالا
 • استراتژی تجارت
 • نگرش درون زای برونگر در صادرات
 • مدیریت واردات برای توسعه صادرات
 • انتقال تکنولوژی و صادرات
 • تغیر الگو و پارادایم تازه در بازرگانی خارجی
 • ارتقای فن آوری در صادرات کالا
 • شبکه های همکاری جهانی در صادرات

بازگشتچهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدارچهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

برگزارکننده : دبیرخانه وستاد مرکزی همایش

۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

مسئول : دکترسجادآستانی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲

وب سایت : ۱۱٫iseconf.ir/fa/

چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدارچهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

محور های همایش

چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

محورهای همایش :

 • برنامه ریزی ومحیط زیست
 • حفاظت ومحیط زیست
 • مدیریت ومحیط زیست
 • حمایت ومحیط زیست
 • ارزیابی ومحیط زیست
 • انرژی ومحیط زیست
 • کشاورزی ومحیط زیست
 • آلودگی ها ومحیط زیست
 • نانو ومحیط زیست
 • پساب ومحیط زیست
 • پسماند ومحیط زیست
 • تنوع زیستی ومحیط زیست
 • دریاها ومحیط زیست
 • تالاب ها ومحیط زیست
 • حقوق ومحیط زیست
 • مدیریت محیط زیست
 • اسلام ومحیط زیست
 • فرهنگ ومحیط زیست
 • آموزش ومحیط زیست
 • فناوری های نوین ومحیط زیست
 • سایر ایده های نوین وپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری

بازگشتنهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدارنهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار

نهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار

برگزارکننده : دبیرخانه وستاد مرکزی همایش

۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
علمی و آموزشی
تاریخی و گردشگری
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکترسجادآستانی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲

وب سایت : ۱۶٫iseconf.ir/fa/

نهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدارنهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار

محور های همایش

نهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار

محورهای همایش :

 • گردشگری و محیط زیست
 • گردشگری وطبیعت گردی
 • گردشگری و جغرافیا
 • گردشگری ومدل های اقلیمی
 • گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
 • گردشگری در سواحل
 • گردشگری و توسعه پایدار
 • گردشگری شهری
 • گردشگری روستایی
 • استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
 • گردشگری مذهبی
 • گردشگری فرهنگی
 • گردشگری وموزه ها
 • تغییرات آب و هوایی و گردشگری
 • نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
 • آموزش و تورگردانی گردشگری
 • گردشگری وموسیقی های محلی
 • گردشگری ادبی
 • گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی)
 • محورهای ویژه ومرتبط با گردشگری
 • آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
 • کاربرد فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار
 • جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • جغرافیای پزشکی
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • جغرافیا و دفاع مقدس
 • آمایش سرزمین
 • هیدروژئوموفولوژی در برنامه ریزی محیطی
 • مخاطرات محیطی
 • توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده
 • جغرافیای سیاسی
 • جغرافیا و دفاع و امنیت
 • ژئومورفولوژی
 • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • سایر ایده های نوین وپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری

بازگشتپنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیکپنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

برگزارکننده : دبیرخانه وستاد مرکزی همایش

۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کشاورزی و دامپروری
علمی و آموزشی
صنایع غذایی

اطلاعات تماس

مسئول : دکترسجادآستانی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲

وب سایت : ۳hygiene.bonyadhamayesh.ir

پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیکپنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

محور های همایش

پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

محورهای همایش :

 • محورهای گیاهان دارویی:
 • گیاهان دارویی ، اکولوژی و اکوفیزیولوژی
 • گیاهان دارویی فرآوری، بسته بندی و صنعت
 • گیاهان دارویی ، بهره برداری از منابع طبیعی
 • گیاهان دارویی ، بیوتکنولوژی
 • گیاهان دارویی ، فرآوری
 • گیاهان دارویی ، زیست شناسی
 • گیاهان دارویی ، فارماکولوژی
 • گیاهان دارویی ، میکروبیولوژی
 • گیاهان دارویی ، طب سنتی
 • گیاهان دارویی ، اقتصاد و بازاریابی
 • گیاهان دارویی مبارزه با آفات
 • گیاهان دارویی واسلام
 • و سایرمحورهای مرتبط باگیاهان دارویی
 • مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایش
 • محورهای کشاورزی:
 • کشاورزی ارگانیک و پایدار
 • به نژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی
 • مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها
 • کاربرد علوم نانو در کشاورزی
 • مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
 • مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی
 • کاربرد بیوتکنولوژی و کشت بافت در علوم کشاورزی
 • تاثیر تنش های زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی
 • فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی
 • تغذیه دام و طیور
 • فیزیولوژی دام و طیور
 • پرورش و تغذیه آبزیان
 • هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
 • ژنتیک و اصلاح دام و طیور
 • نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی
 • دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
 • زیست شناسی (گیاهی و جانوری)
 • و سایرمحورهای مرتبط باکشاورزی پایدار
 • مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایش

بازگشت