سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایرانسومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران

سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران

برگزارکننده : دانشگاه ازاد

۲۷ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت

اطلاعات تماس

مسئول : میثم داوود ابادی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۴۷۶۲۳۶۶۰

وب سایت : ncoi.ir

سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایرانسومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران

محور های همایش

سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران

محورهای همایش :

 • مدیریت :
 • مدیریت دانش (KM)
 • مدیریت دولتی، مدیریت دولتی نوین (NPA)
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت اجرایی
 • تجارت الکترونیک
 • مدیریت گردشگری و جهانگردی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM)
 • تحول فرهنگی و اخلاقی در سیستم‌های مدیریت اطلاعات
 • نقش برقراری ارتباطات مؤثر با ذینفعان در پذیرش فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیک
 • چالش‌های فرا روی مدیریت و افق‌های نوین در مدیریت
 • یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده و سازمان یاد دهنده
 • سازماندهی و اصلاح روش‌ها و تشکیلات
 • بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد در مدیریت تحول
 • مدیریت تعارض و چالش‌های رفتاری، نقش شایسته گزینی و شایسته پروری در تحول سازمان‌ها
 • مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین و ارزش آفرین؛ دانشگاه نسل سوم
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان
 • بازاریابی و بازارسازی؛ روش‌ها، الگوها، رویکردها، موانع و راهکارها
 • مدیریت مالی
 • مدیریت استراتژیک
 • نقش مدیریت جهادی در همسویی سیاست‌های سازمان‌ها و برنامه‌های کلان کشور و افزایش تولیدملی
 • مدیریت رفتار و مدیریت زمان در سازمان‌ها و شرکت‌ها
 • توانمند سازی منابع انسانی، مدیریت بهره وری و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی
 • مدیریت سرمایه فکری توسعه پایدار
 • مدیریت امور بانکی
 • سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
 • کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام
 • مدیریت امور فرهنگی و مدیریت رسانه
 • هوش هیجانی و هوش معنوی
 • مدیریت آموزش عالی
 • مدیریت شهری
 • مدیریت گردشگری
 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • مدیریت محیط زیست
 • مدیریت ریسک، مدیریت بحران، رهبری و مدیریت رفتار سازمانی
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
 • اخلاق حرفه‌ای و رضایتمندی شغلی و تحول نظام اداری
 • مدیریت اسلامی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت
 • مدیریت وتوسعه پایدار گردشگری
 • مدیریت وبرنامه ریزی توسعه پایداردر گردشگری
 • مدیریت‌استراتژیک‌درصنعت گردشگری پایدار
 • مطالعات تطبیقی در سیاست‌های گردشگری پایدار
 • مشکلات، موانع ونیازهای توسعه پایدار گردشگری
 • گردشگری، فناوری‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی
 • مشارکت مردمی در توسعه گردشگری پایدار
 • سیاستگذاری و خط مشی گذاری در گردشگری پایدار
 • مدیریت منابع انسانی درگردشگری پایدار
 • ارتباطات و هماهنگی‌های بین سازمانی در توسعه گردشگری پایدار
 • مدیریت و بازاریابی خدمات گردشگری
 • مدیریت رفتار شهروندی و گردشگری پایدار

بازگشت